Když jsem si vzal ženu, která už měla dvouletou dceru, zamiloval jsem si ji jako vlastní a chtěl jsem ji adoptovat. Ale moje žena byla proti.

Ve 22 letech jsem se oženil se ženou, která měla dvouletou dceru. Jejich vřelost a láska mě obklopily a já jsem si chtěl holčičku okamžitě adoptovat. Pro mě už byla holčička “moje”, ale moje žena pochybovala o správnosti mé volby. Později se nám narodil syn a pak další dcera. Přestože se nám nežilo příliš dobře, naše srdce byla plná lásky a vřelosti.

Teprve když se naše nejstarší dcera chystala do první třídy, manželka nakonec souhlasila, abych ji adoptoval. Měla strach, protože už se setkala se zradou. Léta plynula a z mé nejstarší dcery vyrostla úžasná dívka, která se chystala nastoupit na vysokou školu.

Jednou o víkendu si vzpomněla na muže, který se neustále objevoval, kamkoli přišla. V obavách o její bezpečí jsem se rozhodla, že na toho muže dohlédnu. K mému velkému překvapení se ukázalo, že tento cizinec je biologickým otcem mé dcery… Nebo spíše formálně mé nevlastní dcery.

Brzy se s námi setkal a prohlásil se za jejího “skutečného otce”. Vřela ve mně zlost – kde byl v těch chvílích, kdy prožívala důležité události svého života? Kam se poděl?

když ho nejvíc potřebovala. Tehdy mi naše dcera pevně deklarovala svou věrnost. Řekla mu, že jsem její jediný skutečný otec.

Tento okamžik posílil naše pouto bez ohledu na pokrevní vazby. Vyprávím tento příběh, abych vám zprostředkoval myšlenku, že dítě z předchozího vztahu není přítěží. Muži, vykročte vpřed a přijměte lásku a radost, které s sebou nese odpovědnost za děti. Usilujte o to, aby život vašeho dítěte byl šťastnější!

Related Posts