Pokaždé, když se Alina vrátila ze služební cesty, podezřívala svého manžela z nevěry. Problém byl v tom, že byt byl pokaždé příliš čistý.

Pokaždé, když se Alina vrátila ze služební cesty, všimla si, že doma není něco v pořádku: atmosféra se zdála být jiná, byt byl extrémně uklizený. Sestra její podezření odmítla a vysvětlila jí, že za změnami stojí snaha jejího manžela Pavla ji překvapit. Přesto Alininy úzkostné pocity přetrvávaly na pozadí její náročné práce, která ji často nutila být mimo domov.

Její manžel ochotně podporoval její kariérní růst tím, že se dělil o domácí povinnosti s dětmi. Postupem času se rodina přizpůsobila častým Alininým nepřítomnostem tím, že vytvořila systém, v němž se o domácí práce dělili všichni rovným dílem.

Když se Alina jednoho dne vrátila z dlouhé cesty, zarazil ji nedotčený stav domu a Pavlova čistě oholená tvář. Její podezření vzrostlo a přimělo ji pátrat po jakýchkoli známkách nevěry. Nakonec nález dámské sponky v autě její obavy ještě posílil, přestože neměla žádné další důkazy, které by její obavy podpořily.

Alina, rozpolcená mezi konfrontací s Pavlem a shromažďováním dalších důkazů, se rozhodla mlčky přihlížet. Než však její představivost stačila napáchat větší škody, dceřina zpověď odhalila tajemství. Ukázalo se, že je to pro Alinu překvapení, Paul najal uklízečku a vzal děti do zábavního parku.

Toto odhalení přineslo Paulovi úlevu a něhu a byl ochoten udělat cokoli, aby byla Alina šťastná. Ukázalo se, že Alinino podezření bylo neopodstatněné a neobvyklý pořádek byl jen milým gestem milujícího manžela, který ji zbavil stresu.

 

Related Posts